میگ مگ فرکانس بالا-MIG/MAG high performance

لیزر هیبرید

لیزر هیبرید

لیزر هیبرید بالاترین سرعت جوش با لیزر هیبرید. لیزر هیبریدی فرونیوس، فرآیند جوشکاری لیزر-MIG از Fronius، مزایای فرآیندهای جوشکاری MIG

ادامه مطلب »

MIG/MAG عملکرد بالا

حتی به لطف سیستم های پشت سر هم و با کارایی بالا می توان به سرعت سیم و نرخ رسوب بالاتر نیز دست یافت. فعل و انفعال بین اجزای ما عالی است و ما تضمین می کنیم که درزهای جوش کاملاً تکرار شونده و از نظر بصری بی عیب و نقص حتی در بالاترین سرعت ها.

Call Now Button